ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“АЛТАНБУЛАГ” ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

“Алтанбулаг” худалдааны чөлөөт бүс /цаашид “Чөлөөт бүс” гэх/-ийн Захирагчийн ажлын алба нь Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага юм.

Эрхэм зорилго

Эрх зүй, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлснээр экспорт, импортыг дэмжих, экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, транзит тээвэр, логистикийг нэмэгдүүлэх, тэргүүний техник, технологийг нутагшуулах, худалдааг хөнгөвчлөх, бүс нутгийн хөгжлийг хурдасгах замаар эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд оршино.