“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2021 ОНЫ 12-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ