“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 06-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ