“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ 04-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ