"ООЛ МОНГОЛИАН ИНТЕРНЕЙШНЛ НЕТВОРК ВИ АЙ ПИ" ЧӨЛӨӨТ БҮС ХХК