“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 07-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ