“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 08-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ