“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ