ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГЭЭ II/15-НЫ ДОТОР ГАРГАЖ ӨГНӨ ҮҮ.