“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ААН-ҮҮДЭД СОНОРДУУЛАХ НЬ

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын албанаас чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэлгүүрүүдийн гаднах хаягжилт, тохижилтонд нэгдсэн нэг стандарт тогтоож байгаа бөгөөд энэхүү стандартын дагуу ажиллахыг хүсье. 

Жич : Худалдаан үйлчилгээний зам талбай дахь 1,2,3-р эгнээний тохижилт, барилга байгууламжийн хаягжилт, зураг төсөлд тавигдах шаардлагыг хавсаргав.