“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ 02-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ