“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 09-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ