“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 11-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ