“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2021 ОНЫ 9-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ