“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАРТАЙ ХИЙСЭН ЦАХИМ УУЛЗАЛТ

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА нь ГЕГ-ын Мэдээлэл, технологийн газар, Хяналт шалгалтын газар болон Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын төлөөллүүдтэй 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 15.30 минутад цахим уулзалтыг зохион байгууллаа. 

  1. Халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан ажиллах чиглэлийн  дагуу зорчигчдын ачааллыг буруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг авч хамтран ажиллах.
  2. Гаалийн хяналт шалгалтын процессийг хурдан шуурхай болгох тал дээр “ХУР” систем, E-Mongolia зэрэг технологийн дэвшилтэт арга  шийдлийг хэрэглэх талаар тус тус хэлэлцлээ.