“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн  2021 оны А/38 тоот захирамжийг үндэслэн Сэлэнгэ аймаг, “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн 1,6,8,9-р хэсгийн 4 байрлалын 9 нэгж талбарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа зарлаж байна.

Дуудлага худалдаа “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албанд 2021 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 14:00 цагт нээлттэй явагдана.

Газрын байршилТалбайн кодЗориулалтГазрын хэмжээ /м2/Газрын анхны үнэ /төгрөг/Дэнчингийн хэмжээ /10%/

Хугацаа

/жил/

1.Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэгХҮ1Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор12112,906,400290,64015
2.Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэгХҮ2Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор12112,906,400290,64015
3.Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэгХҮ3Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор12853,084,000308,40015
4.Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэгХҮ4Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор10172,440,800244,08015
5.Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэгХҮ5Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор13053,132,000313,20015
6.Чөлөөт бүсийн 6-р хэсэгА1Агуулах1000024,000,0002,400,00015
7.Чөлөөт бүсийн 6-р хэсэгА2Агуулах1000024,000,0002,400,00015
8.Чөлөөт бүсийн 9-р хэсэгҮ1Үйлдвэрлэл2000012,800,0001,280,00015
9.Чөлөөт бүсийн 8-р хэсэгТ1Тээвэр, логистик2000048,000,0004,800,00015

 

Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2021 оны 08 сарын 30-ны өдрийн 8:30 минутаас эхлэн 2021 оны 09 сарын 02-ны өдрийн 13:30 минут хүртэл Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын 11-р байр “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын алба -1110 тоот өрөөнд байрлуулсан битүүмжилсэн хайрцагт хүлээн авах ба дуудлага худалдааны хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.altanbulag.gov.mn

Харилцах утас: (976-51) 261430

Дэнчин тушаах данс: Төрийн сан, /100900009352/, Хүлээн авагч: Алтанбулаг чөлөөт бүс

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Дэнчин төлсөн баримт;
  • Улсын тэмдэгтийн хураамжийн 12500₮ төлсөн баримт; /Төрийн сан, 100900036010, Хүлээн авагч: Алтанбулаг чөлөөт бүс/
  • Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
  • Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд хүсэлтээ маягтын дагуу үнэн зөв гаргана. /Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан маягт/
undefined

- ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТ (Хуулийн этгээд)  ТАТАХ >>>
- ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТ (Хувь хүн )  ТАТАХ >>>