ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ

Тохижилт, засвар үйлчилгээний ажил

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба нь бүсийн орох, гарах түр гарц дээр бетонон тусгаарлалт болон хашааны гадна талд автомашины зогсоолыг тус тус хийж гүйцэтгэн бүс рүү нэвтэрч буй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх боломжыг хангалаа.  

undefined undefined

Мөн гааль, бүртгэлийн байрны цахилгааны кабелийн гэмтлийг засварлаж, шинэчлэлээ

undefined  undefined