“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ 03-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ