“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 04-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ