“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ 05-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ