ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТАЙ ТЕЛЕ ХЯНАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМД ХАМРУУЛАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба нь Гаалийн байгууллагын теле хяналтын “GENETIC” системд холбуулах ажлыг  эрчимжүүлэх үүднээс ГЕГ-ын холбогдох албаны хүмүүстэй уулзалтыг  зохион байгуулж, чөлөөт бүсэд гаалийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухайд нэгдсэн ойлголтод хүрч, мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө авч санал бодлоо солилцлоо.undefined