3.0 САЯ ТӨГРӨГ ХҮРТЭЛ ҮНИЙН ДҮНТЭЙ БАРААНЫ НЭР ТӨРЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ЗАСГИЙН ГАЗРААС БАТАЛЛАА.

Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 16.1.4, 16.2-т заасныг тус тус үндэслэн. Чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх зорчигчийн худалдаж авсан 3.0 сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй барааны нэр төрлийн жагсаалтыг Монгол Улсын Засгийн газраас  баталлаа.  

2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 105 дугаартай ЗГ-ын тогтоолын хавсралтыг “Эрх зүйн зохицуулалт” цонхны “Засгийн газрын тогтоол” хэсгээс бүрэн эхээр нь үзнэ үү.