“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 02-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ