"Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн 2019 оны бараа эргэлтийн мэдээ