Монгол дахь ОХУ-ын Худалдааны төлөөлөгчийн газрын ахлах шинжээч Ю.С. Мигулина-г хүлээн авч уулзлаа.

     “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагч Ж.Амаржаргал, Монгол дахь ОХУ-ын Худалдааны төлөөлөгчийн газрын ахлах шинжээч Ю.С. Мигулина нар “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд ОХУ-ын хил орчмын иргэдийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, мөн Оросын компаниудын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал бодлоо солилцлоо.

undefined