чөлөөт бүсэд байнгын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөлтэй тулгамдаж буй асуудлаар уулзалт хийлээ.

undefined