Чөлөөт бүсийн хамт олон Алтанбулаг сумын хөшөөг сэргээн засварлаж мөн тохижилт, цэвэрлэгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

undefined

undefined

undefined

undefined