Алтанбулаг сумын иргэд, төгсөх ангийн сурагчдад “Өөртөө итгэж, өөрөөр амьдаръя”, “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа” сэдэвт лекцүүдийг “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА-ны хүсэлтээр МАММЗ-үүдийн холб