“АЛТАНБУЛАГ”, “ЗАМЫН-ҮҮД”, “ЦАГААННУУР” ЧӨЛӨӨТ БҮСҮҮДИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР

Засгийн газрын 2015 оны 126 дугаар

 тогтоолын хавсралт

 

 

“АЛТАНБУЛАГ”, “ЗАМЫН-ҮҮД”, “ЦАГААННУУР”

ЧӨЛӨӨТ БҮСҮҮДИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ

ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР

 

Захирагчийн ажлын албаны нэр

Орон тооны хязгаар

1

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба

42

2

“Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба

41

3

“Цагааннуур” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба

23

НИЙТ

106