“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРД НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ