“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮС НЬ ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ДЭГЛЭМЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ОХУ-ын Эрхүү мужийн ажил хэргийн “Капиталист” сэтгүүлийн энэхүү нийтлэлд Монгол-Орос-Хятад гурван улсын худалдааны коридорыг Монгол улсын “Алтанбулаг” чөлөөт бүсээс эхэлнэ хэмээн онцлон тэмдэглэснээс гадна ОХУ-ын бизнес эрхлэгч нарт “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах боломжуудын талаар нийтэлжээ.

undefined