“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА нь чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй ААН байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.

2019 оны 04 дүгээр сарын 10-нд “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА нь чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй ААН байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагч Ж.Амаржаргал бүсийн 2018 оны үйл ажиллагааны талаар товч танилцуулгыг хийж, үйл ажиллагаа явуулж буй хөрөнгө оруулагч  аж ахуй нэгжүүдтэй доорх асуудлуудаар хэлэлцэн ярилцлаа . Үүнд:

-  Чөлөөт бүсийн тохижилт, засвар үйлчилгээний талаар./ Ил цахилгааны монтаж далдлах, техникийн шинэчлэл, шинээр нийтийн бие засах газар барих г.м /
-  Худалдаа үйлчилгээний нөхцөл шаардлагыг хангаж, соёлтой боловсон үйлчлэх тухайд. /Нэвтрэх түр үнэмлэх, ажилчдын хувцаслалт г.м/
-  Алтанбулаг сумын 290 жилийн ойг зохион байгуулахтай холбоотой зарим асуудлын тухай.

undefined