“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР АЖ АХУЙН НЭГЖ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Хамтран ажиллах гэрээ
2. ААН бүртгүүлэх тухай албан хүсэлт
3. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
4. Үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар.
5. Шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл
6. Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл.
7. Бүртгэлийн гэрчилгээний үнэ төлсөн баримт /Хүлээн авагч байгууллага: “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, Банк: Голомт банк, Дансны дугаар:1102596741, Үнэ-5500 төгрөг/

“Алтанбулаг чөлөөт бүсийн гэрчилгээ гарсны дараах бүрдүүлж өгөх материал:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар.
3. Компанийн дүрэм