"Алтанбулаг" чөлөөт бүсэд 2018 оны хагас жилийн бараа эргэлтийн мэдээ.

undefined