"Алтанбулаг" чөлөөт бүсэд 2017 онд нэвтэрсэн зорчигч тээврийн мэдээ