"Алтанбулаг" чөлөөт бүсэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж, гэрчилгээний төлбөр

undefined
undefined