Чөлөөт бүс хөгжсөнөөр ДНБ-д 20-30% хүртэл дэмжлэг үзүүлнэ

Чөлөөт бүс хөгжсөнөөр ДНБ-д 20-30% хүртэл дэмжлэг үзүүлнэ