“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагч Г.Ганзориг : Хөрөнгө оруулалтыг их хэмжээгээр татахын тулд дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хурдасгах шаардлагатай байна.