“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 03-Р САР, НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ