“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 01-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ