“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн захирагч Ж.Амаржаргал Буриад улсын төлөөлөгчийн газрын дарга Будажаповтай уулзалт хийлээ.

 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн захирагч Ж.Амаржаргал Буриад улсын төлөөлөгчийн газрын дарга Будажапов С. П. болон Эрхүү мужийн хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэх агентлагийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын дарга Просекин А.С. уулзалт хийж, ОХУ-аас хөрөнгө оруулагчдыг татах талаар ярилцав.