“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ