менежментийн тогтолцоо, бизнесийн үнэлгээ өгөх сургалт боллоо.

 

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын албан хаагчдын дунд менежментийн тогтолцоо,

бизнесийн үнэлгээ өгөх сургалт боллоо.

undefined

undefined