“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2022 ОНЫ 10-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ