“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ 06-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ