“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2023 ОНЫ 01-Р САРЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ