АЛТАНБУЛАГ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2015-2016 ОНЫ БАРАА ЭРГЭЛТИЙН МЭДЭЭ

undefined

Жич: Гааль тавтарын ерөнхий газар, Алтанбулаг чөлөөт бүс хоёр байгууллагын хоорондын байгуулсан гэрээний дагуу 2015 оны жилийн эцэс, 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар статистик мэдээг нэгтгэв.