"Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн ЗАА Нэг бүс нэг зам санаачилга ба далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн төрөлжилт хэлэлцүүлэгт оролцлоо

undefined

undefined