“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчтай “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлийн тэргүүн Х.Ганбаатар, Ч.Амарбаатар уулзалт хийлээ.

undefined