“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДАД ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН АРГА ЗҮЙН ЗААВАР MNS ISO 21500:2013 ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

undefined

Сургалтыг “Үндэсний ухаан” хөтөлбөрийн санаачлагч Менежментийн үндэсний зөвлөх, Удирдлагын академийн ахлах багш, Төслийн удирдлага, хөгжлийн хүрээлэнгийн  тэргүүн, сүүлийн үеийн бэйст сэйллер 50 менежмент "Удирдахуйн ухаан" номын зохиогч Ц.Өнөржаргал 3 хэмжээс, 5 үе шат, 10 менежмент, 39 алхмыг системчилж төсөл болгох талаар заав.